Pravila privatnosti

Privacy Policy

Uvod

Za nas zaštita podataka ima posebno visok prioritet. Korištenje web stranice ONLINEMARKETING.HR-a u osnovi je moguće bez bilo kakvog navođenja osobnih podataka. Međutim, ako osoba želi koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, može biti potrebna obrada osobnih podataka. Ako je obrada osobnih podataka potrebna i ako ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, općenito ćemo zatražiti suglasnost dotične osobe.

Obrada osobnih podataka, poput imena, adrese, e-mail adrese ili broja telefona dotične osobe, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s važećim državnim propisima o zaštiti podataka za ONLINEMARKETING.HR. Ovom Izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi informirati javnost o vrsti, opsegu i svrsi prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka. Također, ova Izjava o zaštiti podataka informira dotične osobe o njihovim pravima.

ONLINEMARKETING.HR kao voditelj obrade podataka proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao što potpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, internetski prijenosi podataka u osnovi mogu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaka dotična osoba ima slobodu prenijeti osobne podatke i alternativnim putem, na primjer telefonom, nama.

Definicije

Izjava o zaštiti podataka temelji se na pojmovima koji se koriste od strane europskog zakonodavca za izradu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša Izjava o zaštiti podataka trebala bi biti jednostavna za čitanje i razumljiva kako za javnost tako i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, unaprijed objašnjavamo pojmove koje koristimo u ovoj Izjavi. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:
a) Osobni podaci
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili identificirajuću fizičku osobu (u daljnjem tekstu: “ispitanik”). Identificirajućom se smatra fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
b) Ispitanik
Ispitanik je svaka identificirana ili identificirajuća fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane voditelja obrade.
c) Obrada
Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatskim, ili neautomatskim postupcima, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje osobnih podataka pohranjenih u svrhu ograničavanja njihove daljnje obrade.
e) Profiliranje
Profiliranje je svaka automatska obrada osobnih podataka koja se sastoji u tome da se osobni podaci koriste za procjenu nekih osobnih čimbenika koji se odnose na fizičku osobu, posebno kako bi se analizirali ili predvidjeli njeni aspekti vezani uz radnu uspješnost, ekonomski položaj, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje te fizičke osobe.
f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način na koji se osobni podaci ne mogu više pripisati određenoj pojedinoj osobi bez dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se osobni podaci ne mogu pripisati identificiranoj ili identificirajućoj fizičkoj osobi.
g) Voditelj obrade
Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom država članica, voditelj obrade ili određeni kriteriji njegovog imenovanja mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom država članica.
h) Izvršitelj obrade
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo kojem su otkriveni osobni podaci, bez obzira je li riječ o trećoj osobi ili ne. Međutim, tijela koja u okviru određenog istražnog naloga na temelju prava Unije ili prava država članica mogu dobiti osobne podatke ne smatraju se primateljima.
j) Treća osoba
Treća osoba je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo osim dotične osobe, voditelja obrade, izvršitelja obrade i osoba koje su pod izravnom odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene obrađivati osobne podatke.
k) Suglasnost
Suglasnost je svaki izraz volje dotične osobe koji se slobodno i u informiranom obliku i nedvosmisleno daje za određeni slučaj u obliku izjave ili druge jasne potvrde, kojom dotična osoba daje do znanja da se slaže s obradom osobnih podataka koji se na nju odnose.

Odgovorna osoba

Osoba odgovorna za obradu u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih propisa s obilježjem zaštite podataka je: Adrijana Maglić (kontakt@onlinemarketing.hr)

Kolačići

ONLINEMARKETING.HR koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju putem internetskog preglednika na računalnom sustavu. Brojne web stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže tzv. identifikacijski kolačić (Cookie-ID). Cookie-ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova kojima se web stranice i serveri mogu dodijeliti konkretnom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju individualni preglednik osobe koju se tiču od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može biti prepoznat i identificiran putem jedinstvenog identifikatora kolačića. Upotrebom kolačića, ONLINEMARKETING.HR može pružiti korisnicima ove web stranice usluge koje bi bez postavljanja kolačića bile manje korisnički orijentirane. Pomoću kolačića mogu se informacije i ponude na našoj web stranici optimizirati u korist korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima upotrebu naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora svaki put kada posjeti web stranicu ponovo unijeti svoje podatke za prijavu jer će ih web stranica i kolačić pohranjen na računalnom sustavu korisnika preuzeti. Drugi primjer je kolačić košarice u online trgovini. online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića. Osoba koja je zahvaćena time može spriječiti postavljanje kolačića putem odgovarajućeg podešavanja internetskog preglednika koji se koristi, čime se trajno protivi postavljanju kolačića. Također, postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako osoba koja je zahvaćena time onemogući postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, moguće je da neke funkcije naše web stranice neće biti potpuno dostupne.

Prikupljanje općih podataka i informacija

ONLINEMARKETING.HR pri svakom pozivu web straniceod strane osobe koju to dotiče ili automatiziranog sustava prikuplja niz općih podataka i informacija. Ti se opći podaci i informacije pohranjuju u log datotekama servera. Mogu se prikupiti (1) vrsta i verzija preglednika koji se koristi, (2) operativni sustav koji koristi sustav koji pristupa, (3) web stranica s koje sustav koji pristupa dolazi na našu web stranicu (tzv. referentna adresa), (4) podstranice koje se posjećuju na našoj web stranici, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) internetska protokol adresa (IP adresa), (7) pružatelj internetske usluge sustava koji pristupa i (8) slični podaci i informacije koje služe za obranu od opasnosti u slučaju napada na naše informacijske sustave. Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija ONLINEMARKETING.HR ne donosi zaključke o osobi koju to dotiče. Ove informacije su potrebne za (1) isporuku sadržaja naše web stranicena ispravan način, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranicei oglašavanja, (3) osiguravanje trajne funkcionalnosti naših informacijskih sustava i tehnologije naše web stranicete (4) pružanje informacija za potrebe kaznenog progona nadležnim tijelima u slučaju kibernetičkog napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije ONLINEMARKETING.HR stoga obrađuje statistički, kao i u cilju povećanja zaštite podataka i sigurnosti u našem poduzeću kako bi se konačno osigurao optimalni razina zaštite za osobne podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci iz log datoteka servera čuvaju se odvojeno od svih osobnih podataka koje osoba koja to dotiče navede.

Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica ONLINEMARKETING.HR sadrži podatke koji su zakonski propisani i omogućuju brzo elektroničko kontaktiranje s našim poduzećem te neposrednu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu elektroničke pošte (adresa e-pošte). Ako se dotična osoba obrati za odgovornu osobu za obradu podataka putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je dotična osoba dostavila automatski će se pohraniti. Takvi osobni podaci koje je dotična osoba dobrovoljno dostavila za odgovornu osobu za obradu podataka pohranjuju se u svrhu obrade ili kontakta s dotičnom osobom. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama.

Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Odgovorna osoba za obradu obrađuje i pohranjuje osobne podatke osobe uključene u proces samo za razdoblje koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili u skladu s propisima i zakonima koje su predvidjeli Europski direktivi i uredbodavac ili drugi zakonodavci kojima je odgovorna osoba za obradu podložna. Ako se svrha pohrane ukine ili istekne razdoblje pohrane propisano Europskim direktivama i uredbodavcem ili drugim nadležnim zakonodavcima, osobni podaci će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu s zakonskim propisima.

Prava nositelja podataka

a) Pravo na potvrdu
Svaka osoba na koju se podaci odnose ima pravo zahtijevati potvrdu od osobe koja je odgovorna za obradu, ima li se obrađuju njezini osobni podaci. Ako osoba želi iskoristiti to pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku osobe koja je odgovorna za obradu.
b) Pravo na informaciju
Svaka osoba na koju se odnose osobni podaci koji se obrađuju ima pravo koje joj je dao europski direktivni i uredbeni regulator, da od odgovorne osobe za obradu dobije besplatne informacije o osobnim podacima koji se o njoj čuvaju te kopiju tih informacija. Nadalje, europski direktivni i uredbeni regulator dao je osobi na koju se podaci odnose pravo na informacije o sljedećem:

 • svrhu obrade
 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
 • primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • ako je moguće, predviđeno trajanje za koje će se osobni podaci pohranjivati, ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja
 • ako je moguće, predviđeno trajanje za koje će se osobni podaci pohranjivati, ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na takvu obradu
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od osobe na koju se podaci odnose: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje prema članku 22. stavku 1. i 4. Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a u tim se slučajevima barem iznose relevantne informacije o uključenoj logici i opsegu i očekivanim učincima takve obrade za osobu na koju se podaci odnose Osim toga, osobi na koju se podaci odnose pridržava se pravo na informaciju jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, osobi na koju se podaci odnose također pripada pravo na dobivanje informacija o prikladnim jamstvima u vezi s takvim prijenosom. Ako dotična osoba želi ostvariti to pravo na informacije, uvijek se može name obratiti za obradu.

c) Pravo na ispravak
Svaka osoba koju se tiču osobni podaci ima pravo koje je Europski direktiva i Uredbuodredio tražiti od odgovorne osobe za obradu, da se neposredno isprave netočni osobni podaci koji se na nju odnose. Osim toga, osobi koju se tiče obrada imaju pravo, uzimajući u obzir svrhu obrade, tražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka – i to i putem dodatne izjave. Ako osoba koju se tiče obrada želi iskoristiti to pravo na ispravak, uvijek se može obratiti djelatniku odgovorne osobe za obradu.
d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo, sukladno propisima Europskog zakonodavca o zaštiti podataka, od nadležne osobe zatražiti brisanje njezinih osobnih podataka koji se tiču te osobe, ako je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen, a obrada nije nužna:

 • Osobni podaci su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
 • Osoba na koju se osobni podaci odnose povlači svoj pristanak na koji se oslanjala obrada prema članku 6. stavku 1. točki a) GDPR-a ili članku 9. stavku 2. točki a) GDPR-a, a nedostaje druga pravna osnova za obradu.
 • Osoba na koju se podaci odnose u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) uložila je prigovor na obradu podataka, a ne postoje važni i opravdani razlozi za obradu, ili osoba na koju se podaci odnose uložila je prigovor na obradu podataka u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
 • Osobni podaci su obrađivani nezakonito.
 • Brisanje osobnih podataka je potrebno za ispunjenje pravne obveze u skladu s pravom Europske unije ili pravom država članica kojem je odgovorna osoba za obradu.
 • Osobni podaci su prikupljeni u vezi s uslugama informacijskog društva u skladu s člankom 8. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga i ako osoba na koju se podaci odnose želi zatražiti brisanje osobnih podataka koji su pohranjeni kod ONLINEMARKETING.HR-a, može se u svakom trenutku obratiti djelatniku odgovornom za obradu. ONLINEMARKETING.HR će osigurati da se zahtjev za brisanje ispuni odmah. Ako su osobni podaci javno objavljeni od strane ONLINEMARKETING.HR-a i ako je naše poduzeće odgovorno za brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 17. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ONLINEMARKETING.HR će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i tehničke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, kako bi obavijestio druge odgovorne za obradu podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke, da je osoba na koju se podaci odnose zatražila brisanje svih veza s tim osobnim podacima ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka, ako obrada nije nužna. ONLINEMARKETING.HR će u pojedinim slučajevima poduzeti potrebne radnje.

e) Pravo na ograničenje obrade
Svaka osoba koju se osobni podaci obrađuju ima pravo zatražiti od odgovorne osobe ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Osoba čije se osobne podatke obrađuju osporava točnost osobnih podataka, i to na razdoblje koje odgovornoj osobi omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita, a osoba čije se osobne podaci obrađuju odbija brisanje osobnih podataka te zahtijeva umjesto toga ograničenje uporabe osobnih podataka.
 • Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih osoba čije se osobne podaci obrađuju treba radi ostvarivanja, ostvarenja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Osoba čije se osobne podaci obrađuju uložila je prigovor na obradu sukladno čl. 21. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (DSGVO), ali još nije utvrđeno jesu li opravdani razlozi odgovorne osobe jači od razloga osobe čiji se podaci obrađuju. Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i ako osoba čije se osobne podaci obrađuju želi ograničiti osobne podatke koji se pohranjuju kod ONLINEMARKETING.HR, može se u svakom trenutku obratiti zaposleniku odgovorne osobe za obradu. ONLINEMARKETING.HR će zatražiti ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka
Svaka osoba koju se tiču obrađeni osobni podaci ima pravo prema Europskom zakonodavcu zahtijevati od odgovorne osobe da joj pruži svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, ako su ti podaci dostavljeni od strane osobe koju se tiče odgovornoj osobi. Također ima pravo te podatke prenijeti drugoj odgovornoj osobi bez ometanja od strane odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na pristanku prema članku 6. stavku 1. točki a) GDPR-a ili članku 9. stavku 2. točki a) GDPR-a ili na ugovoru temeljem članka 6. stavka 1. točke b) GDPR-a i da se obrada provodi automatiziranim postupcima, osim ako obrada nije potrebna za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili u okviru obavljanja javnih ovlasti koje su povjerene odgovornoj osobi. Osim toga, osoba koju se tiče ima pravo u okviru ostvarivanja svojeg prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a zahtijevati da se njezini osobni podaci izravno prenesu od jedne odgovorne osobe drugoj odgovornoj osobi, ako je to tehnički izvedivo i ako to ne utječe na prava i slobode drugih osoba. Osoba koju se tiče može se u bilo kojem trenutku obratiti ONLINEMARKETING.HR-u kako bi ostvarila pravo na prenosivost podataka.
g) Pravo na prigovor
Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo, sukladno smjernicama i uredbama Europskog zakonodavca, iz razloga koji proizlaze iz njezine posebne situacije, u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju, a koje se temelje na članku 6. stavku 1. točki e ili f. DSGVO. Ovo se također odnosi na profiliranje koje se temelji na ovim odredbama. ONLINEMARKETING.HR neće dalje obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne dokažemo prisutnost obvezujućih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode osobe na koju se podaci odnose ili ako obrada služi za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako ONLINEMARKETING.HR obrađuje osobne podatke za izravno oglašavanje, osoba na koju se podaci odnose ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja u bilo kojem trenutku. Ovo se također odnosi na profiliranje u vezi s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se osoba na koju se podaci odnose usprotivi obradi za potrebe izravnog oglašavanja ONLINEMARKETING.HR, ONLINEMARKETING.HR više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe. Osim toga, osoba na koju se podaci odnose ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ONLINEMARKETING.HR obrađuje u svrhu znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili statističkih svrha sukladno članku 89. stavku 1. DSGVO, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjavanje zadatka u javnom interesu. Osoba na koju se podaci odnose može izravno kontaktirati ONLINEMARKETING.HR radi ostvarivanja prava na prigovor. Osobi na koju se podaci odnose također je dopušteno da u vezi s upotrebom usluga informacijskog društva, bez obzira na smjernicu 2002/58 / EZ, koristi svoje pravo na prigovor putem automatskih postupaka koji koriste tehničke specifikacije.
h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje
Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo koje je osigurao europski zakonodavac za direktive i propise da ne bude podvrgnuta odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, a koja proizvodi pravne učinke u odnosu na nju ili na sličan način značajno utječe na nju, osim ako odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između osobe na koju se podaci odnose i odgovorne osobe ili (2) ako je dopuštena zakonima Unije ili država članica kojima je podložna odgovorna osoba, i ti zakoni sadrže odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda, te legitimnih interesa osobe na koju se podaci odnose ili (3) ako je donesena izričitom suglasnošću osobe na koju se podaci odnose.
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između osobe na koju se podaci odnose i odgovorne osobe ili (2) ako je donesena izričitom suglasnošću osobe na koju se podaci odnose, ONLINEMARKETING.HR će poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda, te legitimnih interesa osobe na koju se podaci odnose, što uključuje pravo na intervenciju osobe odgovorne za obradu, izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.
Ako osoba na koju se podaci odnose želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim odlukama, uključujući profiliranje, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku odgovorne osobe za obradu.
i) Pravo na povlačenje privole za zaštitu osobnih podataka
Svaka osoba koja je zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo koje joj je osigurao europski regulator direktiva i uredbi, da povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako osoba koja je zahvaćena obradom podataka želi ostvariti svoje pravo na povlačenje privole, uvijek se može obratiti zaposleniku odgovornom za obradu.

Odredbe o zaštiti podataka u vezi s upotrebom Google Fonts

Na našoj internetskoj stranici koristimo Google Fonts radi prikaza vanjskih fontova. To je usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem ekstu nazvana “Google”. Radi prikaza određenih fontova na našoj internetskoj stranici, prilikom poziva naše internetske stranice, uspostavlja se veza s Google poslužiteljem u SAD-u. Pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a. Naš legitimni interes leži u optimizaciji i ekonomskom radu naše internetske stranice. Pozivom našeg internetskog mjesta, Google može saznati s koje web stranice je poslan vaš zahtjev i na koju IP adresu treba poslati font za prikazivanje. Google nudi dodatne informacije na adresi https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy osobito o mogućnostima sprečavanja upotrebe podataka.

Pravila privatnosti za korištenje Matomo

Mi koristimo Matomo na web stranici. Matomo je alat za analizu weba otvorenog koda. Analiza weba obuhvaća prikupljanje i obradu podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Alat za analizu weba, između ostalog, prikuplja podatke o tome s koje web stranice je osoba došla na web stranicu (tzv. Referer), kojim sadržajima web stranice je pristupljeno, koliko često i koliko dugo se pregledavala određena stranica. Analiza weba se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i analizu troškova i koristi oglašavanja na internetu. Softver se izvodi na serveru odgovorne osobe za obradu, a osjetljivi logovi vezani uz privatnost podataka pohranjuju se isključivo na ovom serveru. Svrha Matomo komponente je analizirati tok posjetitelja na našoj web stranici. Odgovorna osoba za obradu podataka koristi dobivene podatke i informacije, između ostalog, za evaluaciju korištenja ove web stranice kako bi sastavila online izvješća koja prikazuju aktivnosti na našoj web stranici. Matomo postavlja kolačić na informacijski sustav osobe na koju se podaci odnose. Što su kolačići već objašnjeno gore. Postavljanjem kolačića omogućuje mi se analiza korištenja naše web stranice. Svaki put kada se pristupi jednoj od sadržajnih stranica naše web stranice, Matomo komponenta automatski potiče internetski preglednik na informacijskom sustavu osobe na koju se podaci odnose, da prenese podatke na naš server u svrhu online analize. U okviru ovog tehničkog postupka dobivamo informacije o osobnim podacima, kao što je IP adresa osobe na koju se podaci odnose, koja, između ostalog, služi za praćenje podrijetla posjetitelja i klikova. Pomoću kolačića pohranjuju se osobni podaci, poput vremena pristupa, mjesta s kojeg je pristupljeno i učestalosti posjeta našoj web stranici. Svaki put kada se posjeti naša web stranica, ti se osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog priključka koji koristi osoba na koju se podaci odnose, prenose na naš server. Ti se osobni podaci pohranjuju kod nas. Nećemo ih prenijeti trećoj strani. Osoba koja je uključena u obradu podataka može spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku, kao što je gore već prikazano, putem odgovarajuće postavke korištenog web preglednika i tako trajno se usprotiviti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog web preglednika također bi spriječila Matomo da postavi kolačić na informacijskom sustavu osobe koja je uključena u obradu podataka. Također, kolačić koji je već postavio Matomo može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem web preglednika ili drugog softverskog programa. Nadalje, osoba koja je uključena u obradu podataka ima mogućnost usprotiviti se prikupljanju podataka o korištenju naše web stranice koji su generirani putem Matoma i spriječiti ga. Da biste to učinili, osoba koja je uključena u obradu podataka mora postaviti “Do Not Track” u svom pregledniku. Međutim, postavljanjem opt-out kolačića postoji mogućnost da osoba koja je uključena u obradu podataka više neće moći u potpunosti koristiti sadržajne stranice onih koji su odgovorni za obradu podataka. Više informacija i primjenjiva pravila o zaštiti podataka od Matomo-a mogu se pronaći na https://matomo.org/privacy/.

Pravni temelj obrade

Čl. 6. stavak 1. točka a) GDPR-a predstavlja pravnu osnovu naše tvrtke za obradu podataka kada tražimo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje ugovora čiji je ugovorni partner osoba koju se podaci tiču, kao što je slučaj u obradi koja je potrebna za isporuku robe ili pružanje druge usluge ili protuusluge, tada se obrada temelji na čl. 6. stavku 1. točki b) GDPR-a. Isti se odnosi i na takve procese obrade koji su potrebni za izvršenje predugovornih mjera, na primjer u slučajevima kada se traže informacije o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna pravnoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, kao što je na primjer ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6. stavku 1. točki c) GDPR-a. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti potrebna radi zaštite životnih interesa osobe koja se tiče ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako bi posjetitelj našeg poslovanja bio ozlijeđen, a zatim bi njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi životno važni podaci trebali biti proslijeđeni liječniku, bolnici ili drugim trećim stranama. Tada bi obrada temeljila na čl. 6. stavku 1. točki d) GDPR-a. Na kraju, obrada podataka može biti temeljena na čl. 6. stavku 1. točki f) GDPR-a. Takve procese obrade podataka omogućuju čak i ako se ne temelje na nijednoj od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada potrebna za zaštitu opravdanog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da interesi, temeljna prava i slobode osobe na koje se podaci odnose ne pretežu. Takvi procesi obrade podataka dopušteni su nam osobito zato što su posebno spomenuti od strane europskog zakonodavca. Europski zakonodavac smatra da bi opravdani interes mogao biti pretpostavljen ako se osoba na koju se podaci odnose smatra kupcem odgovorne osobe (preambula 47. stavak 2. GDPR-a).

Legitimni interesi u obradi koju provodi voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. točki f. Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes je provođenje našeg poslovanja u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

Trajanje pohrane osobnih podataka

Kriterij za vrijeme trajanja pohrane osobnih podataka je odgovarajući zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući se podaci rutinski brišu, ako više nisu potrebni za izvršenje ugovora ili pripremu ugovora.

Zakonske ili ugovorne obveze za dostavljanje osobnih podataka; potreba za sklapanje ugovora; obveza osobe na koje se podaci odnose da dostavi osobne podatke; moguće posljedice nedostavljanja

U nekim slučajevima dostava osobnih podataka zakonski je propisana (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno da osoba na koju se podaci odnose dostavi osobne podatke koji će biti obrađeni od strane nas, kako bi se sklopio ugovor. Osoba na koju se podaci odnose, primjerice, mora dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka sklapa ugovor s njom. Nedostavljanje osobnih podataka bi značilo da ugovor s tom osobom ne bi mogao biti sklopljen. Prije nego što osoba na koju se podaci odnose dostavi osobne podatke, mora se obratiti jednom od naših zaposlenika. Naš zaposlenik će osobi na koju se podaci odnose pojasniti u svakom pojedinom slučaju je li dostava osobnih podataka zakonski propisana ili je to potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza dostave osobnih podataka i kakve bi posljedice nedostavljanja osobnih podataka mogle biti.

Postojanje automatiziranog donošenja odluka

Kao odgovorno poduzeće, mi se odričemo automatskog donošenja odluka ili izrade profila